Поморийското езеро е интересно по три причини – използва се за добив на сол и може да видите големи бели хълмове от сол; може да се намажете с лечебна кал или да наблюдавате 269 вида птици, които обитват района временно или за постоянно. 

Виа Понтика – един от най-големите въздушни пътища на мигриращите птици – минава именно над Поморийското езеро. Затова и е обявено за защитена местност. В посетителския и природозащитен център ще ви разкажат множество интересни факти за живота на редките птици.